Thứ ba, 11/12/2018 12:00 Sáng (GMT+7)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ MIỀN TRUNG

Đánh giá thu hút đầu tư nước ngoài khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2017

Theo số liệu của Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài, lũy kế đến 20/12/2017: Cả nước có 24.748 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 318,72 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 172,35 tỷ USD, bằng 54% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Trong năm 2017 (tính đến ngày 20/12/2017) cả nước có 2.591 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 21,27 tỷ USD, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2016; có 1.188 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm xấp xỉ 8,42 tỷ USD, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm 2016 và 5.002 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị góp vốn là 6,19 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ 2016. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính chung trong 12 tháng năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 12 tháng năm 2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn là 15,87 tỷ USD, chiếm 44,2% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 12 tháng năm 2017. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 8,37 tỷ USD, chiếm 23,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,05 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư:

Trong 12 tháng đầu 2017 có 115 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 9,11 tỷ USD, chiếm 25,4% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8,49 tỷ USD, chiếm 23,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,3 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư:

Trong 12 tháng năm 2017 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là 6,5 tỷ USD, chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư. Bắc Ninh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký  là 3,4 tỷ USD, chiếm 9,5% tổng vốn đầu tư. Thanh Hóa đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 3,17 tỷ USD chiếm 8,8% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án lớn được cấp phép trong năm 2017 là:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, tổng vốn đầu tư 2,79 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Thanh Hoá với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất (thuần) khoảng 1.200 MW.

- Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, tổng vốn đầu tư đăng ký 2,58 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Khánh Hòa với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao nhà máy nhiệt điện đốt than với công suất tinh 1.320MW.

- Dự án SamSung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD tại Bắc Ninh.

- Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, tổng vốn đầu tư 2,07 tỷ USD do nhà đầu tư Singapore đầu tư  với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt  điện đốt than, công suất thuần khoảng 1.109,4 MW.

- Dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn, tổng vốn đầu tư đăng ký 1,27 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản liên doanh với PVN và PVGAS Việt Nam đầu tư với mục tiêu xây dựng, vận hành đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn tại Kiên Giang.

Riêng 13 tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong năm 2017 thu hút được 125 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3,38 tỷ USD, chỉ đạt 88,3% về số dự án nhưng tăng gấp 5,7 lần về vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tình hình đầu tư nước ngoài khu vực MT-TN năm 2017

                              

Trong năm 2017, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 11/13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong đó dẫn đầu về thu hút FDI là tỉnh Khánh Hòa với 2,58 tỷ USD vốn đăng ký mới, chiếm 76,4% tổng vốn đầu tư. Tỉnh Quảng Ngãi đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới 313,8 triệu USD (chiếm 9,28%). Tỉnh Quảng Nam đứng thứ 3 với hơn 116,5 triệu USD vốn đăng ký cấp mới (chiếm 3,44%).

Trong năm 2017, đã có 27 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trong đó dẫn đầu là Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,78 tỷ USD, xếp thứ hai là nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 160 triệu USD.

Các đối tác đầu tư tại MT-TN năm 2017

Trong năm 2017, lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên với 2 dự án đầu tư mới và tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 2,64 tỷ USD, chiếm đến 78,16% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả khu vực. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 2 với 42 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký gần 508 triệu USD (chiếm 15,01%). Đứng thứ 3 là lĩnh vực Nông lâm nghiệp, thủy sản với tổng số vốn đầu tư  đăng ký là 82,1 triệu USD (chiếm 2,43%).

Tình hình đầu tư nước ngoài khu vực MT-TN năm 2017

theo lĩnh vực đầu tư

Lũy kế từ 1988 - 2017, 13 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã thu hút được 1.217 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 24,39 tỷ USD, chiếm 4,95% về số dự án và 7,67% về vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Trong đó, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thu hút được 910 dự án với tổng vốn đăng ký 14,80 tỷ USD, chiếm đến 60,88% của toàn khu vực.

Tình hình đầu tư nước ngoài khu vực MT-TN

          1988 - 2017             

Một số dự án FDI tiêu biểu được cấp phép trong năm 2017 tại khu vực miền Trung Tây Nguyên:

-         Dự án nhà máy nhiệt điên BOT Vân Phong 1 của nhà đầu tư Nhật Bản tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,58 tỷ USD

-         Dự án Nhà máy tách và hóa lỏng khí công nghiệp của nhà đầu tư CHLB Đức tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư đăng ký 90 triệu USD

-         Dự án nhà máy nhựa đường Việt Nam của nhà đầu tư Hàn Quốc tại Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi (69 triệu USD);

-         Nhà máy sản xuất vải XINDADONG TEXTILES – Dung Quất của nhà đầu tư Trung Quốc tại huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi với vồn đầu tư đăng ký 65 triệu USD.

-         Dự án nhà máy điện mặt trời và điện gió FUJIWARA Bình Định (Nhật Bản) tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (63,7 triệu USD)

Hồng Loan – IPCC


Tìm kiếm dự án

  • Từ khóa:
  • Phân loại:
  • Lĩnh vực:
  • Địa phương:

V.R.G - Long Thành Development and Investment Joint Stock Company

 

 

Sự kiện sắp diễn ra

 

 

 

Số lượng truy cập

150017926

Đăng ký nhận email

Nhận những thông mới nhất từ chúng tôi, nhằm nâng cao cơ hội đầu tư đến với bạn.